Enkel voor intern gebruik door Klimaatpunt!

De gegevens die we van u ontvangen dienen enkel om u de gevraagde informatie te verstrekken en worden anoniem geregistreerd. Ze kunnen doorgestuurd worden naar een aannemer. Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Neem daarvoor contact met ons op.